Vergoeding voor een sportrolstoel aanvragen

Vergoeding voor een sportrolstoel aanvragen

Professionele sportrolstoelen kunnen vrij prijzig zijn in aanschaf. Dan is het fijn om te horen dat u waarschijnlijk niet het volledige bedrag voor uw sportrolstoel zelf hoeft te betalen. U heeft namelijk recht op een vergoeding van de overheid volgens de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Waar moet u aan denken wanneer u een vergoeding wilt aanvragen?

Begin op tijd

U moet de vergoeding aanvragen bij het zorgloket voordat u de rolstoel gaat kopen. U heeft namelijk eerst toestemming nodig van de gemeente en daar kan best een tijdje overheen gaan. Wordt uw aanvraag afgewezen, dan kunt u nog bezwaar maken.

Ken de wettelijke regels

Als u zonder een sportrolstoel niet kunt sporten door uw lichamelijke beperking, komt u in aanmerking voor deze rolstoel. Iedere gemeente kan de wet echter anders invullen. Vraag de gemeentelijke verordening Wvg bij uw gemeente aan om te weten te komen wat de precieze afspraken en voorwaarden bij uw gemeente zijn. Een gemeente kan bijvoorbeeld om een bewijs van lidmaatschap of een wedstrijdlicentie vragen. Ook leest u hier meer over de hoogte van de financiële tegemoetkoming. Soms stellen gemeentes een sportrolstoel ter beschikking om een sport eerst uit te proberen.

Vergoeding

De gemeente kan ervoor kiezen een forfaitair bedrag (productgebonden tegemoetkoming) of in een voorziening in natura te voorzien. Een forfaitair bedrag is vaak per drie jaar op declaratiebasis. Kijk vooraf na wat de rolstoel kost, wat de gemeente vergoedt en hoelang de rolstoel meegaat voordat hij versleten is. Eventueel onderhoud en reparaties moet u vaak zelf betalen. Bij een actiefstoel, die zowel voor sportbeoefening als voor dagelijks gebruik gebruikt wordt, krijgt u over het algemeen geen vergoeding, omdat deze rolstoel in bruikleen gegeven wordt.

Weet u zeker dat u uw sport voor langere tijd wilt gaan beoefenen? Dan is het zeer aan te raden een vergoeding aan te vragen voor uw sportrolstoel.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *